Проекти

Навчальний курс «Український визвольний рух 1920-50-тих років»

Курс для студентів історичного факультету Українського католицького університету. Історія України ХХ століття є часом найбільшого розвитку українського визвольного руху, але історіографія цього питання є ще слабо розроблена. На дослідженні цієї проблематики у радянські часи було накладене суворе ідеологічне табу. Із відродженням української державності та становленням нової української історіографії сталися суттєві зрушення у вивченні визвольної боротьби … ...

Фотовиставка «Війна після війни. Антисовєтський збройний рух опору в Литві 1944-1953 рр.»

Актуальність: діяльність українського підпілля, боротьба Української повстанської армії проти тоталітарного режиму СССР привертає дедалі більше уваги української громадськості. Унікальність боротьби повстанців, що понад десятиліття протистояли одній з наймогутніших імперій світу сьогодні не викликає сумнівів. Проте порівняння українського визвольного руху із визвольними рухами інших народів стане підставою для його глибшого пізнання та розуміння. Тому інформація про … ...