Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років» — 2018

Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років» — 2018

Центр досліджень визвольного руху, Український інститут національної пам’яті, Інститут суспільних досліджень, гуманітарний факультет Українського Католицького універистету, історичний факультет Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» оголошують у 2018 році конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920—1950-х років».

Конкурс оголошується для сприяння розвитку студентських наукових досліджень українського визвольного руху. Передбачено 3 премії для переможців (премія за найкращу роботу – 3 000 грн та дві заохочувальні премії за ІІ і ІІІ місця 2 000 грн та 1 000 грн відповідно ) та подарункові комплекти наукових видань із зазначеної тематики.

На конкурс можуть подаватися заявки з таких напрямів:

• повстанський рух на Наддніпрянщині у 1920-х роках. Цілком доречними будуть як студії, присвячені окремим повстанням чи отаманам, так і дослідження, що охоплюють певний регіон;

• селянський опір колективізації;

• ідеологія та програми українського націоналізму в 1920—1950-х роках. Автори можуть пропонувати теми, пов’язані як із певними аспектами ідеології (наприклад, «Геополітичні ідеї на шпальтах “Розбудови нації”» чи «Соціальні функції держави в роботах публіцистів ОУН другої половини 1940 — початку 1950-х рр.»), так і з її творцями (наприклад «Діяльність М. Сціборського в Парижі», «Діяльність Я. Моралевича в США»);

• чільні постаті ОУН та УПА в 1920—1950-х рр. (організатори зацікавлені у дослідженнях, присвячених або мало розробленим в історіографії особам, або аспектам діяльності лідерів ОУН та УПА, які не ставали предметом розгляду дослідників раніше);

• діяльність окремих структурних одиниць ОУН і УПА в певний період (наприклад, «Діяльність ОУН на Черкащині 1941—1943 рр.»);

• повсякденне життя підпільників та повстанців у 1920—1950-х рр. (цілком прийнятними можуть бути теми, пов’язані із заняттями повстанців у таборі чи системою забезпечення харчами тощо, особливостями проживання у криївках тощо).

Водночас організатори виходять з того, що тематика заявки цілком може виходити поза заявлені межі, якщо надано відповідне обґрунтування. Нас цікавлять оригінальні роботи, оперті на аналіз наявної історіографії та написані з використанням джерел.

Для участі у конкурсі потрібно до 20 вересня 2018 року подати електронний пакет документів: 1) заявку (заповнюється он-лайн одночасно з надсиланням конкурсних матеріалів), 2) конкурсну роботу у вигляді наукової статті (згідно з вимогами), 3) власне фото у форматі jpeg, 4) ілюстрації до статті у форматі jpeg (якщо такі є), 5) підписи до ілюстрацій (при їх наявності) у форматі Word на адресу konkurs@cdvr.org.ua. Робота має бути виконана виключно українською мовою. Матеріали, які надійдуть на адресу Конкурсу пізніше 10 вересня 2017 року або не відповідатимуть визначним вимогам не реєструються і до розгляду не приймаються.

Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну дослідницьку роботу та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь у Конкурсі студентських робіт «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х рр.» вперше та не подана на інші конкурси та не була раніше ніде опублікована.
Конкурсна комісія розгляне роботи та повідомить учасникам дату, місце оголошення результатів та відзначення переможців. Кожну роботу незалежно оцінюють члени експертної комісії за чотирма критеріями: 1) актуальність і новизна дослідження; 2) знання історіографії і джерельної бази проблематики; 3) повнота розкриття теми, обґрунтованість поданих висновків; 4) грамотність викладу матеріалу та його оформлення.
 
Ступінь відповідності кожному з критеріїв вимірюється шкалою від 0 до 5 балів. Максимальна оцінка, яку конкурсант/ка може отримати від кожного з п’яти членів Конкурсної комісії дорівнює 20 балів. Загальна оцінка конкурсної роботи становить суму оцінок п’ятьох експертів і максимально може дорівнювати 100 балів. Трьома переможцями Конкурсу стануть ті пошукувачі, які наберуть найбільшу кількість балів. Конкурсна комісія не розглядає скарги та апеляції щодо результатів Конкурсу та залишає за собою право не роз’яснювати конкурсантам отримані оцінки.

Конкурсна комісія:

• к.і.н. Володимир В’ятрович, Голова Українського інституту національної пам’яті;

• к.і.н. Олег Репан, доцент кафедри історії Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Інститут суспільних досліджень;

• к.і.н. Олександр Іщук, завідувач відділу історії України у ХХ ст Національного музею історії України;

• д.і.н. Іван Патриляк, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

• к.і.н. Руслан Забілий, генеральнй директор Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

• к.і.н. Василь Стефанів, старший викладач кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького університету

Із додатковими запитаннями просимо звертатися до Ігоря Бігуна, координатора конкурсу студентських наукових робіт ЦДВР konkurs@cdvr.org.uahttps://www.facebook.com/igorko.bigun.

Конкурс вперше проводився 2012 року. Із результатами конкурсу попередніх років можна ознайомитися на сайті Центру досліджень визвольного руху – 201720162015201420132012.