Український визвольний рух. Збірник 14

З видання читач дізнається про те, як Євген Коновалець зміг об’єднати різні націоналістичні течії, чому бойовики Організації українських націоналістів проводили атентати та як до цього ставився митрополит Андрей Шептицький, якою була роль греко-католиків у визвольній боротьбі і чи мали націоналісти культ лідера.

На обкладинці: неіндентифіковані повстанці з Гуцульщини. Орієнтовно 1948 р.

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ УВО ТА ОУН У 1920-1939 РОКАХ

Михайло Ковальчук. До питання про діяльність Є. Коновальця на чолі УВО й ОУН
Микола Посівнич. Бойові акції ОУН в 1929-1939 рр.
Василь Стефанів. Греко-Католицька Церква та її духовенство в українському визвольному русі міжвоєнного періоду.
Марта Гавришко. Проблема повстання у Галичині напередодні німецько-польської війни 1939 року у возіях української громадськості
Андрій Яців. Харизма в ідеології Організації Українських Націоналістів (1920-1930-ті pp.)

ПЕРІОД ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ ОУН І УПА

Галина Стародубець. Особливості формування та діяльності винищувальних батальйонів у 1944—1945 роках
Тарас Ремарчук. «Явка з повинною» членів ОУН і бійців УПА в процесі ліквідації українського визвольного руху на Львівщині
Олександр Пагіря. Переговори між представниками Організації українських націоналістів (ОУН(Б)) та військово-політичними колами Румунії у 1943-1944 рр.

УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ

Тарас Мурашко. Історія передачі рукопису «Інтернаціоналізм чи русифікація?» з України на Захід (спогади прямих учасників)
Юрій Черченко. Богдан Кентржинський — діяч українського націоналістичного руху, журналіст і вчений історик

ОГЛЯДИ І РЕЦЕНЗІЇ

Ігор Чорновол. Голокост у Болехові: пошук шести з шести мільйонів (Daniel Mendelsohn, The Lost. A Search for Six of Six Million, New York — London — Toronto — Sydney: Harper Perennial, 2007.)
Віталій Манзуренко. Пам’ятна відзнака «Рейд УПА в Румунію 1949-2009»