Польсько-українські стосунки в 1942—1947 роках у документах ОУН та УПА

У двотомному збірнику опубліковано документи українського підпілля про польсько-українські стосунки у важкий для обох народів період: 1942—1947 роки. Перебіг війни між ними, спроби переговорів та налагодження співпраці між українським та польським підпіллям, загальна характеристика політичної ситуації в Західній Україні, на фоні якої розвивався конфлікт — ці та інші теми висвітлюють унікальні джерела (звіти мережі ОУН та відділів УПА, інструкції та накази, протоколи Служби безпеки). Більшість матеріалів публікується вперше.

Володимир В’ятрович, відповідальний редактор та упорядник:

«Документи походять передусім із розсекречених архівів КГБ. Також великий блок матеріалів взято з архіву Миколи Лебедя, одного з очільників українського визвольного руху. Багато років цей архів вважався втраченим, аж поки в 2007 році не був переданий Центру досліджень визвольного руху. Інша його частина зараз зберігається в Гарвардському університеті. Ці матеріали досі не використовувалися дослідниками і, сподіваюся, скорелюють уявлення про польсько-український конфлікт 1942—1947 років та підтвердять концепцію, що це була Друга польсько-українська війна».

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться історією України та Польщі.

Видано за сприяння Фонду катедр українознавства (США).

Книгу можна придбати в інтернет-магазині «Наш формат»:  Наш Формат

 

ISBN 978-966-1594-13-4

ISBN 978-966-1594-14-1 (1-й том)

ISBN 978-966-1594-15-8 (2-й том)

 

Ukrainian underground’s documents concerning relations between the Ukrainians and the Polish in a difficult period for both nations between 1942 and 1947 are presented in the book. Details of the war between the two peoples, negotiations attempts and cooperation between Ukrainian and Polish underground, general characteristic of political situation in Western Ukraine as a background for the conflict as well as other theme are depicted by unique sources: reports of the OUN and UPA nets, instructions, orders, Security Service’s protocols. Most of them are published for the first time.

The publication will be useful for scientists, lectors, students and all interested in Ukrainian and Polish history.

Publication is supported by Ukrainian Studies Fund (USA).

 

Зміст 1-го тому

В’ЯТРОВИЧ В. ВІЙНА ПІД ЧАС ВІЙНИ. 1942—1945    19

ДОКУМЕНТИ    143

 

1942 рік

№ 1. Витяг із «Огляду суспільно-політичного життя на Західно-Українських Землях в грудні 1941 року» про діяльність польського підпілля    149

№ 2. Витяг із «Інформаційного огляду суспільно-політичного життя на Західно-Українських Землях в січні — лютому 1942 року» про діяльність польського підпілля    150

№ 3. Витяг із «Короткого інформаційного огляду подій на Північно-Західних Українських Землях в січні й лютому 1942 року» про діяльність поляків    150

№ 4. Витяг із «Огляду суспільно-політичного життя за місяць квітень 1942 року» про діяльність поляків на теренах Західної України    151

№ 5. Витяг із «Огляду життя на Північно-Західних Українських Землях (за місяць квітень — травень 1942 року)» про польське підпілля на Волині    153

№ 6. Витяг із «Огляду суспільно-політичного життя З. У. З. за місяць травень 1942 року» про активізацію польського підпілля    154

№ 7. Інформація про антиукраїнські акції на Холмщині й Підляшші   156

№ 8. Витяг із «Огляду суспільно-політичного життя за місяць червень 1942 року (ЗУЗ)» про активізацію антиукраїнських дій польського підпілля    157

№ 9. Витяг із «Короткого огляду політичних, суспільних, господарських і культурних відносин на ЗУЗ за місяць липень 1942 року» про діяльність польського підпілля    158

№ 10. Заява Проводу ОУН з приводу подій на Холмщині влітку 1942 року    159

 

1943 рік

РОЗДІЛ 1. Холмщина

№ 11. Огляд ситуації на Холмщині та Підляшші навесні 1943 року    164

№ 12. Звіт про суспільно-політичну ситуацію на Холмщині та Підляшші    165

№ 13. Звернення командування Воєнної округи УПА «Турів» до українців Холмщини та Підляшшя    168

№ 14. Огляд суспільно-політичної ситуації на Холмщині    170

№ 15. Списки вбитих у 1942—1943 роках українців з Холмщини та Підляшшя    174

№ 16. Списки вбитих українців із Грубешівщини    189

№ 17. Списки вбитих українців із Грубешівщини    196

 

РОЗДІЛ 2. Волинь

№ 18. Звернення ОУН до польського населення з нагоди виявлення слідів катинського злочину    204

№ 19. Витяг із інформації про події на Волині    206

№ 20. Звернення Головної Команди УПA до українського народу    207

№ 21. Опис бою відділу УПА біля села Гірка-Полонка    209

№ 22. Інформація про антипольські акції УПА у квітні — липні 1943 року ..210

№ 23. Інформація про ситуацію на Волині у червні — липні 1943 року . 212

№ 24. Звернення штабу загону УПА «Січ» до польського населення    212

№ 25. Звіт про бойові дії відділів УПА у липні 1943 року    214

№ 26. Звіт про бойові дії відділів УПА проти польських збройних формувань    215

№ 27. Заява Організації українських націоналістів (самостійників-державників) з приводу подій на Волині влітку 1943 року    218

№ 28. Витяг з наказу про боротьбу відділів УПА проти польських збройних формувань    223

№ 29. Інформація про ситуацію у Володимирсько-Горохівській окрузі    224

№ 30. Звіт про діяльність відділів УПА на теренах Луцької округи    226

№ 31. Витяг із «Політичного звіту з терену “Болото” за липень» про ситуацію у Пинській окрузі   226

№ 32. Витяг зі «Звіту з суспільно-політичної праці в окрузі Володимир — Горохів за липень 1943 року» про національні меншини у терені    227

№ 33. Повідомлення про суспільно-політичне становище на теренах Володимирсько-Горохівської округи    229

№ 34. Витяг зі звіту «Вістки з округи Володимир — Горохів»    232

№ 35. Витяг зі «Звіту з суспільно-політичного стану округи Володимир — Горохів» про польсько-українські стосунки    233

№ 36. Звіт про бій відділу УПА з німцями та поляками 24 серпня 1943 року    236

№ 37. Інформація про суспільно-політичне становище українського населення та діяльність відділів УПА на теренах Горохівщини    236

№ 38. Витяг із «Суспільно-політичного огляду Луцької округи за місяць серпень 1943 року» про польське населення    238

№ 39. Витяг зі звіту «Суспільно-політичний огляд Луцької округи за місяць серпень 1943 року» про польське населення    239

№ 40. Наказ коменданта Костопільського району щодо розподілу земель польських колоністів між українськими селянами    240

№ 41. Наказ відділам УПА групи «Бористена» про ліквідацію польських осель    241

№ 42. Інформація про події на терені Володимирсько-Горохівського надрайону    242

№ 43. Інформація про події у Володимир-Горохівському надрайоні    243

№ 44. Витяг зі «Звіту суспільно-політичного референта району про події в терені» про польське населення    244

№ 45. Звіт коменданта підрайону про діяльність поляків    245

№ 46. Інформація про діяльність польських відділів у Костопільському надрайоні    246

№ 47. Витяг зі «Звіту з діяльності Служби безпеки за час від 15/9 до 15/10 1943 року» про діяльність поляків    250

№ 48. Відомості про діяльність на Волині німецьких та польських формувань    251

№ 49. Витяг із «Інформації з Костопільського надрайону за час від 1 до 5.Х.1943 року» про боротьбу з польськими збройними формуваннями    251

№ 50. Наказ про знищення польських культурних пам’яток на території Рівненського надрайону    252

№ 51. Звіт про бойові дії відділів УПА на теренах Ківерцівського району   253

№ 52. Витяг із «Суспільно-політичного огляду південної частини Рівненської області за місяць жовтень»    253

№ 53. Повідомлення про антипольські акції    254

№ 54. Звіт про діяльність польських та німецьких формувань на території Рівненського району    254

№ 55. Повідомлення про українсько-польське протистояння у Любомльському районі    255

№ 56. Витяг із «Суспільно-політичного огляду південної частини Рівненської області за листопад 1943 року»    257

№ 57. Повідомлення про діяльність польських збройних формувань на теренах Костопільського надрайону    258

№ 58. Лист коменданта округи до командира відділу УПА про ситуацію у Голобському районі    259

№ 59. Звіт коменданта Людвипільського району про суспільно-політичне становище у терені    260

№ 60. Інформація коменданта Любомльського надрайону про ситуацію в терені та діяльність польських збройних формувань    261

№ 61. Витяг із «Інформації про події в терені “Дуб”» про німецько-польські акції    262

№ 62. Інформація про діяльність польських збройних формувань на теренах Воєнної округи «Заграва»   262

№ 63. Звіт про антиукраїнські акції поляків на теренах Воєнної округи «Заграва»    263

№ 64. Інформація про діяльність польських збройних формувань на теренах Людвипільського району    264

№ 65. Інформація про антипольські акції відділів УПА Воєнної округи «Богун»    265

№ 66. Заклик УПА до польського населення України боротися проти радянських та німецьких окупантів    266

 

РОЗДІЛ 3. Галичина

№ 67. Звернення ОУН до поляків    270

№ 68. Витяг із «Політичного звіту по Стрийщині» про становище польського населення    274

№ 69. Витяг із «Огляду політичних, суспільних та господарських відносин на теренах Львівської області за місяць червень 1943 року» про діяльність поляків    275

№ 70. Витяг із «Політичного звіту за місяць липень — серпень 1943 року» про ситуацію на Стрийщині    275

№ 71. Витяг із «Суспільно-політичного звіту за час від 14 до 21.VIII.1943» про стосунки між українцями та поляками    277

№ 72. Витяг із «Політичного звіту» про події на Перемищині    277

№ 73. Витяг із «Огляду політично-суспільних та господарських відносин на теренах Львівщини за місяць липень 1943 року» про діяльність польського підпілля    279

№ 74. Звернення Української народної самооборони до поляків    281

№ 75. Інформація про доноси польського підпілля проти українців   282

№ 76. Витяг із «Огляду за серпень 1943 року» про діяльність польського підпілля на Львівщині    283

№ 77. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за час від 25-го серпня по 25-го вересня 1943 року» про діяльність польського підпілля у Станіславівській області    289

№ 78. Витяг зі «Звіту політичного за місяць серпень — вересень 1943 року» про діяльність польського підпілля на Стрийщині    291

№ 79. Інформація про доноси поляків проти українців    292

№ 80. Витяг із «Політичного звіту за місяць вересень 1943 року міста Львова» про ситуацію у польському середовищі    295

№ 81. Інформація про діяльність польських збройних формувань на Перемищині та Кам’янеччині    296

№ 82. Витяг із інформації про події на теренах Львівщини у жовтні 1943 року    297

№ 83. Витяг зі «Звіту політичного за місяць вересень — жовтень 1943 року» про діяльність польського підпілля на теренах Стрийщини та Дрогобиччини    298

№ 84. Витяг із «Суспільно-політичного звіту від 15.IX. — 15.X.1943 року» про діяльність польського підпілля на Львівщині    299

№ 85. Звіт про політичне протистояння на Львівщині    300

№ 86. Заява Проводу ОУН про українсько-польські відносини    301

№ 87. Наказ Крайового проводу ОУН про припинення антипольських акцій    303

№ 88. Витяг із «Вістей з терену» про антиукраїнські акції польських збройних формувань на Львівщині    304

№ 89. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за час від 25 вересня до 25 жовтня 1943 року» про діяльність польського підпілля на Станіславівщині    306

№ 90. Звіт про антиукраїнську діяльність поляків у вересні — жовтні 1943 року    308

№ 91. Інформація про антипольські акції на теренах Белзчини    310

№ 92. Витяг із «Політичного звіту за час від 15.Х до 15.ХІ.1943 року» про діяльність польського підпілля на теренах Львівщини    310

№ 93. Інформація про діяльність польських боївок на теренах Тернопільщини    311

№ 94. Витяг із «Політичного звіту за місяць жовтень — листопад 1943 року» про польське підпілля на Стрийщині    312

№ 95. Витяг із «Суспільно-політичного огляду Перемишльщини за час від 26.XI по 28.XII.1943» про діяльність польського підпілля   313

 

РОЗДІЛ 4

№ 96. Узагальнена інформація про антиукраїнську діяльність польського підпілля у 1943 — на початку 1944 року    315

 

1944 рік

РОЗДІЛ 1. Холмщина

№ 97. Повідомлення Українського допомогового комітету про знищення 11 українських сіл    346

№ 98. Інформація про знищення українських сіл    348

№ 99. Інформація про знищення українських сіл польськими збройними формуваннями    349

№ 100. Витяг із додатку до інструкції організаційного референта Крайового проводу ОУН ЗУЗ про проведення антипольських акцій на Холмщині    352

№ 101. Витяг із «Суспільно-політичного огляду» про антиукраїнські акції польських збройних формувань    353

№ 102. Звіт про бої між відділами УПА та АК за Посадів    355

№ 103. Інформація про спалення українськими селянами польської колонії у селі Козодави    361

№ 104. Інформація про бій сотень УПА проти польських збройних формувань біля села Которів    361

№ 105. Свідчення про акцію українських селян проти польського села Міняни    362

№ 106. Звернення Холмської ради до єпископів світу з приводу знищення українського населення    363

№ 107. Перелік постраждалих сіл та вбитих осіб із теренів Грубешівщини    368

№ 108. Список загиблих членів та симпатиків ОУН на Холмщині    369

№ 109. Повідомлення про польські антиукраїнські акції    370

№ 110. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за час від 10 квітня по 30 квітня 1944 року» про польське підпілля на Холмщині    371

№ 111. Витяг із «Суспільно-політичного огляду» про ситуацію на Холмщині після відплатних акцій УПА    372

№ 112. Звіт про антиукраїнські акції польських боївок на теренах повіту Коросно    373

№ 113. Свідчення про антипольські акції УПА на колонії Марисін, Борсук і Андріївку    375

№ 114. Свідчення про акцію української самооборони проти польської колонії Модринь    375

№ 115. Витяг із «Суспільно-політичного огляду» про ситуацію на Холмщині після відплатних акцій УПА у травні 1944 року    376

№ 116. Звіт про польсько-українське протистояння   377

№ 117. Свідчення про антипольську акцію УПА в селі Набряж    380

№ 118. Свідчення про напад польських збройних формувань на село Бусьно    380

№ 119. Свідчення про антиукраїнську акцію в селі Забірці    381

№ 120. Звіт про антипольські акції відділів УПА на теренах Любачівщини    382

№ 121. Список протоколів про антиукраїнські акції польських збройних формувань на Холмщині та Підляшші навесні 1944 року   385

№ 122. Свідчення про знищення села Сагринь    386

№ 123. Свідчення Ольги Шидловської про знищення села Сагринь    387

№ 124. Свідчення Зіни Малимон про знищення села Сагринь    389

№ 125. Свідчення про знищення села Телятин    390

№ 126. Свідчення Андрія Ковальчука про знищення села Андріївка    391

№ 127. Свідчення про знищення села Грабовець    393

№ 128. Свідчення мешканців села Переспа    394

№ 129. Свідчення Максима Щирби про знищення села Ласків    395

№ 130. Свідчення Михайла Гучика про знищення села Ласків    396

№ 131. Свідчення Івана Антонюка про напад на село Берестя    397

№ 132. Свідчення Костянтина Шутовського про знищення села Потуржин    399

№ 133. Свідчення мешканців Потуржина про знищення села    400

№ 134. Свідчення Василя Довгалюка та Марії Дацюк про знищення села Вишнів    401

№ 135. Свідчення мешканців Сушів про знищення села    401

№ 136. Свідчення мешканців Жабче про знищення села    402

№ 137. Свідчення мешканців Новосілок про знищення села    403

№ 138. Свідчення мешканців Василева про знищення села    404

№ 139. Свідчення про вбивства українців у селі Горощиці    405

№ 140. Свідчення Петра Конащука про вигнання українців із села Майдан Тучапський    406

№ 141. Свідчення мешканців Посадова про знищення українців    407

№ 142. Свідчення про знищення польської колонії Пересоловичі   407

№ 143. Свідчення про знищення польської колонії Підгірці    408

№ 144. Свідчення Андрія Мартинюка і Антона Самця про знищення села Телятин    409

№ 145. Свідчення про польсько-українське протистояння в селі Жуличі    409

№ 146. Свідчення про польсько-українське протистояння в селі Лагівці    410

№ 147. Свідчення мешканців Ріплина про польські напади на село    410

№ 148. Свідчення мешканців Ріплина про черговий польський напад на село    411

№ 149. Свідчення про польсько-українське протистояння в селі Радків    411

№ 150. Свідчення мешканців Стенятина про знищення села    412

№ 151. Свідчення про спалення польського села Острів    412

№ 152. Свідчення про знищення польської колонії Гонятин    413

№ 153. Свідчення про знищення польської колонії Полянка села Варяжа    413

№ 154. Свідчення про знищення польського фільварку Вісьмір    414

№ 155. Свідчення про знищення польського фільварку в селі Гільче    415

№ 156. Свідчення мешканців Лісок про знищення села    416

№ 157. Свідчення про знищення села Костяшина    416

№ 158. Свідчення про знищення українців села Ощів    417

№ 159. Свідчення про знищення польського села Обровець    418

№ 160. Свідчення про напад поляків на село Василів    419

№ 161. Свідчення Панаса Кузьмука про напад поляків на село Теребінь    419

№ 162. Свідчення Кузьми Данилюка про напад поляків на село Бересть    420

№ 163. Свідчення Петра Данилюка про напад поляків на село М’ягке    421

№ 164. Свідчення Анастазії Шуфель про напад поляків на село Сагринь    422

№ 165. Свідчення Антона Малика про знищення села Сагринь    423

№ 166. Свідчення Наталії Шаварської про напад поляків на колонію Модринь    425

№ 167. Свідчення мешканців Козодави про знищення села    426

№ 168. Свідчення Панаса Порисирка про напад поляків на село Сиховичі    428

№ 169. Свідчення Захара Теребка про знищення села Ласків    428

№ 170. Список осіб, які давали свідчення про напади польських збройних формувань на українські села Грубешівщини    429

№ 171. Повідомлення про «Генеральну протиукраїнську акцію» польських збройних формувань у червні 1944 року    430

№ 172. Інформація про наслідки «Генеральної протиукраїнської акції»   432

№ 173. Додаткова інформація про бої відділів УПА за Посадів    433

№ 174. Витяг із «Вістей з терену» про діяльність польських збройних формувань    436

№ 175. Інформація про польсько-українське протистояння на Холмщині у травні 1944 року    438

№ 176. Витяг із «Політичного звіту від 15.VII.44 року — 15.VIII.44 року» про настрої серед поляків    439

№ 177. Витяг із хроніки відділу УПА «Перебийніс» про діяльність на теренах Холмщини    440

№ 178. Витяг із «Загального звіту з терену за час від 15.VII.44 до 15.VIII.44» про польське населення на Холмщині після переходу фронту    443

№ 179. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за час від 1.Х. — 31.Х.1944» про настрої серед українців та поляків    444

№ 180. Витяг із історії сотні «Тигри» про діяльність на теренах Холмщини навесні — влітку 1944 року    446

№ 181. Витяг із «Хроніки сотні “Сіроманців”» про діяльність на теренах Холмщини весною 1944 року   455

 

РОЗДІЛ 2. Волинь

№ 182. Інформація про ситуацію на заході Волинської області    458

№ 183. Повідомлення про становище та діяльність польських збройних формувань    458

№ 184. Інформація про події у Кобринському районі Волинської області    460

№ 185. Інформація про ситуацію на півдні Волині    460

№ 186. Інформація про військово-політичні події у західній Волині та на Холмщині    461

№ 187. Інформація про військово-політичні події у західних районах Волинської області    463

 

РОЗДІЛ 3. Галичина

№ 188. Інформація про антипольську акцію у селі Суховоля   467

№ 189. Витяг із «Політичного звіту за січень 1944 року» про діяльність польського підпілля на Стрийщині та Дрогобиччині    467

№ 190. Витяг із «Політичного огляду подій за місяць січень 1944 року» про настрої серед польського населення та діяльність польського підпілля Станіславівщини    468

№ 191. Звернення ОУН до української поліції із закликом не брати участі в німецьких акціях проти поляків    469

№ 192. Оголошення українського підпілля про вбивство поляків, що брали участь в антиукраїнських акціях    471

№ 193. Витяг із «Огляду суспільно-політичних відносин (за час від 28.I. до 28.II.1944 року)» про настрої серед польського населення Перемищини    472

№ 194. Витяг із інструкції Крайового проводу ОУН про налагодження співпраці з відділами дивізії «Галичина»    473

№ 195. Витяг із «Суспільно-політичного звіту за місяці січень — лютий 1944 року» про діяльність польського підпілля на Стрийщині    474

№ 196. Витяг із «Надзвичайного звіту Ч. 2/44» про перебування загону червоних партизанів у селі Гута Пеняцька    475

№ 197. Витяг із «Політичного звіту Ч. 2/44 (за місяць січень і лютий)» про настрої польського населення Львівщини    476

№ 198. Протокол про вбивство польською боївкою та німцями українців у селі Юшківці    476

№ 199. Витяг із «Надзвичайного звіту» про антипольські дії куреня «Макса»    478

№ 200. Заклик-пересторога української самооборони до польського населення сіл Якубівка, Таврів та околиць припинити антиукраїнські дії    478

№ 201. Заклик-пересторога української самооборони до польського населення сіл Таврів та околиць припинити антиукраїнські дії    480

№ 202. Витяг із «Політичного звіту за місяць лютий — березень 1944 року» про настрої серед польського населення та діяльність польського підпілля на Тернопільщині   481

№ 203. Витяг із «Огляду суспільно-політичних відносин (за час від 28/II до I/IV.1944 року)» про настрої серед поляків та діяльність польського підпілля на Перемищині    482

№ 204. Витяг із «Політичного звіту за місяці лютий — березень 44 року» про діяльність польського підпілля на теренах Стрийщини та Дрогобиччини    483

№ 205. Витяг із «Огляду суспільно-політичних подій за березень 1944 року» про настрої серед польського населення на Станіславівщині    484

№ 206. Наказ повітового провідника про проведення антипольської акції на теренах Кам’янецького повіту    485

№ 207. Витяг із «Вістей з терену від 15.III. — 31.III.1944 року» про діяльність польського підпілля на теренах Перемишлянщини   486

№ 208. Витяг із «Надзвичайного звіту Ч. 11» про співпрацю поляків із радянськими партизанами    488

№ 209. Витяг із «Політичних вісток за час від 15.III — 7.ІV.44 року» про перебіг польсько-українського конфлікту на теренах Кам’янеччини та Сокальщини   488

№ 210. Інформація про антиукраїнські дії поляків Підгаєччини    490

№ 211. Повідомлення про антиукраїнські акції польських збройних формувань у селі Копанки    490

№ 212. Протокол щодо польсько-угорських антиукраїнських акцій у селі Копанки    492

№ 213. Інформація про польсько-більшовицьку співпрацю у боротьбі з українцями    493

№ 214. Інформація про співпрацю поляків із більшовиками на Станіславщині    495

№ 215. Звіт про антипольські акції відділів УПА на теренах Равщини    496

№ 216. Витяг із «Політичного огляду» про події у Львові у квітні 1944 року    498

№ 217. Інформація про антипольські акції українського підпілля на теренах Станіславівщини    499

№ 218. Протокол антиукраїнської польсько-угорської акції в селі Кропивник   501

№ 219. Звіт про акції виселення поляків із теренів Рава-Руського району    502

№ 220. Витяг із «Огляду суспільно-політичних подій за місяць березень 1944 року» про польсько-українське протистояння у Львові    503

№ 221. Наказ Крайового проводу ОУН про виселення поляків із західноукраїнських теренів    506

№ 222. Інформація про антиукраїнські акції польських збройних формувань на Дрогобиччині    507

№ 223. Витяг із «Огляду суспільно-політичних відносин (за час від 9.IV до 9.V.1944 року)» про активізацію польського підпілля на Лемківщині та Ярославщині    508

№ 224. Витяг із «Вістей з терену від 15.IV. до 30.IV.1944 року» щодо діяльності польського підпілля на теренах Львівщини    510

№ 225. Протокол антиукраїнських акцій польських збройних формувань на теренах Тернопільщини    512

№ 226. Протокол антиукраїнської акції в селі Шпиколоси, проведеної польським збройним формуванням спільно з німцями    513

№ 227. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за місяць березень і квітень» про настрої польського населення Бучацького повіту    515

№ 228. Інформація про ліквідацію польських підпільників    516

№ 229. Інформація про діяльність польського підпілля на Станіславівщині та його співпрацю з угорцями та більшовиками    517

№ 230. Інформація про діяльність польських збройних формувань на теренах Станіславівщини    518

№ 231. Інформація про антиукраїнські акції поляків у співпраці з німцями    521

№ 232. Витяг із «Огляду суспільно-політичних відносин (за час від 29.IV. до 29.V.1944 року)» про діяльність польського підпілля на теренах Перемищини    525

№ 233. Інструкція про документальну фіксацію антиукраїнських акцій    526

№ 234. Наказ-попередження про виселення поляків    527

№ 235. Оголошення про присудження смертної кари    527

№ 236. Витяг із «Суспільно-політичного звіту Станиславівської округи за час від 20.III. по 20.V.44» про співпрацю поляків з угорцями та більшовиками    528

№ 237. Витяг із «Місячного огляду суспільно-політичних подій за час від 1.V по 31.V.1944 року» про настрої польського населення Калущини    533

№ 238. Інформація про антиукраїнські акції польських збройних формувань на Ярославщині    535

№ 239. Витяг із «Інструкції до відома командирам відділів» про виселення польського населення    538

№ 240. Листівка-застереження до польського населення    539

№ 241. Заклик до польського населення покидати українські землі    541

№ 242. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за місяць травень 1944 року» про настрої польського населення Стрийщини    542

№ 243. Витяг із «Політичного звіту» про виселення поляків із теренів Сокальщини    543

№ 244. Протокол виконання вироку проти сотенного Миколи Олійника — «Орла»    544

№ 245. Витяг із «Політичного звіту» зі Львівщини    546

№ 246. Витяг із «Вістей з терену за час другої половини травня 1944 року» про ситуацію на Львівщині    549

№ 247. Витяг із «Політичного звіту» про ситуацію на Львівщині у травні 1944 року    550

№ 248. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за другу половину травня 1944 року» про пожвавлення діяльності польського підпілля на теренах Равщини    551

№ 249. Звіт про напад польської боївки на село Миклашів    552

№ 250. Звіт про напад польських збройних формувань на село Шоломия    552

№ 251. Витяг із «Інструкції повстанським відділам» про проведення антипольських акцій    553

№ 252. Листівка-відповідь на польський комунікат    554

№ 253. Інструктивний матеріал «Польське питання»    556

№ 254. Заклик до польського населення Надсяння та Лемківщини припинити антиукраїнську діяльність    573

№ 255. Інформація про події у Львові у липні 1944 року   575

№ 256. Витяг із «Надзвичайного суспільно-політичного звіту» про діяльність у Львові поляків після відступу німців    576

№ 257. Витяг із «Політичного звіту зі Золочівщини» про настрої польського населення    578

№ 258. Витяг із «Вістей Бережанської округи» про співпрацю поляків із більшовиками    579

№ 259. Витяг із «Організаційного звіту терену З[олочівщина]» про становище польського населення    580

№ 260. Витяг із «Політичної інструкції» про ставлення до поляків у новій політичній ситуації    581

№ 261. Витяг із «Наказу УПА-Захід Ч. 7/44» про припинення антипольських акцій    581

№ 262. Витяг із «Інформативного звіту за час від 15–30 вересня 1944 року» про участь поляків в антиукраїнських акціях НКВД    582

№ 263. Витяг із «Інформативного звіту за час від 1–15 жовтня 1944 року» про настрої польського населення Бережанщини    584

№ 264. Витяг із «Суспільно-політичного звіту за час 1.X. — 31.X.44 року» про настрої серед поляків Львівщини    585

№ 265. Витяг із «Вістей з терену за місяць жовтень 1944 року (продовження)» про участь поляків в антиповстанських акціях НКВД    586

№ 266. Витяг із «Інформативного звіту від 30.X. до 25.XI.44» про настрої польського населення Бережанщини    587

№ 267. Витяг зі звіту про настрої польського населення Тернопільської області   588

№ 268. Витяг із «Хроніки сотні “Сіроманців”» про боротьбу з польськими збройними формуваннями весною 1944 року    589

№ 269. Витяг із «Історії сотні “Тигри”» щодо антипольських акцій відділів УПА на Сокальщині весною 1944 року    590

 

РОЗДІЛ 4. Протоколи Служби безпеки ОУН про діяльність польського підпілля в Галичині

№ 270. Лист до провідника про пересилання протоколів    593

№ 271. Анкета даних про учасника польської підпільної організації    593

№ 272. Протокол про діяльність Михайла Забавки    595

№ 273. Протокол зізнань Казимира Гавронка    595

№ 274. Протокол про діяльність Михайла Кущоба    601

№ 275. Протокол про діяльність Мечислава Ляшека    602

№ 276. Протокол про діяльність Володислава Філяровського    603

№ 277. Протокол збройної сутички на Сокальщині   604

№ 278. Протокол про діяльність Казимира Полічковського    604

№ 279. Протокол зізнань Петра Зарівного    605

№ 280. Протокол про діяльність Антона Войцєховського    606

№ 281. Протокол про діяльність Казимира Снятинського    606

№ 282. Протокол про діяльність Йосифа Герасимовича та Франка Марковського    607

№ 283. Протокол зізнань Володимира Войнаровського    608

№ 284. Протокол про діяльність Миколи Забави    609

№ 285. Протокол зізнань членів та кандидатів у члени Польської організації народових визволєнцув    610

№ 286. Протокол про діяльність Карла Курасєвича    613

№ 287. Протокол про діяльність Яна Ястрембського    615

№ 288. Протокол про діяльність Франка Кароля    620

№ 289. Протокол про діяльність Владислава Линьського    621

№ 290. Протокол про діяльність Броніслава Скорця    623

№ 291. Протокол зізнань члена польської підпільної організації    625

№ 292. Протокол про діяльність Збігнєва Шалінського    628

№ 293. Протокол про діяльність Івана Хмеля    629

№ 294. Протокол про діяльність Міхала Гжесяка    629

№ 295. Протокол про діяльність Францішка Духевича    630

№ 296. Протокол про діяльність Єжа Антоніцкого    631

№ 297. Протокол зізнань Юзека Крисічинського    632

№ 298. Протокол про діяльність Казимира Козаковського    632

№ 299. Протокол про діяльність Станіслава Бурковського    633

№ 300. Протокол про діяльність Луки Собєцкого    634

№ 301. Протокол зізнань Марії Ляховської   635

№ 302. Протокол зізнань Станіслава Кубічка    637

№ 303. Протокол зізнань Грабця    639

№ 304. Протокол про діяльність Андрія Завадського    640

№ 305. Протокол про діяльність Станіслава Кононовича    641

№ 306. Протокол про діяльність Володимира Юзьковича    641

№ 307. Протокол зізнань Марії Бльонєц    642

№ 308. Протокол зізнань Станислава Подгурського    643

№ 309. Протокол про діяльність Казімєжа Перлянського    644

№ 310. Протокол зізнань Івана Павлуса    644

№ 311. Протокол про діяльність Станіслава Круліцкого    645

№ 312. Протокол зізнань Ізидора Кунаха, Казімежа Пшибила та Міхала Краски    646

№ 313. Протокол про діяльність Кароля Ціммера    647

№ 314. Протокол зізнань Петра Домарецького    647

№ 315. Протокол зізнань Степана Сусла    650

№ 316. Протокол зізнань Анвальнера    650

№ 317. Протокол знищення поляків, що співпрацювали з більшовиками    651

№ 318. Протокол про діяльність Войтка Саєвича    652

№ 319. Протокол зізнань більшовицького розвідника    653

№ 320. Протокол про діяльність Станіслава Кононовича    654

№ 321. Протокол про діяльність Кароля Длугоша    654

№ 322. Протокол зізнань Франка Позняка    655

№ 323. Протокол про діяльність Степана Терліковського    656

№ 324. Протокол про діяльність Яна Падовського   657

№ 325. Протокол у справі загибелі Григорія Марчука    658

№ 326. Протокол про діяльність Василя Міщука    659

№ 327. Протокол антиукраїнської діяльності Йосифа Коркоші    660

№ 328. Протокол антиукраїнської діяльності польського населення села Павлів    661

№ 329. Протокол антиукраїнської діяльності польського населення села Нестаничі    664

№ 330. Протокол діяльності Євстахія Коркоші проти українського населення    665

№ 331. Протокол про діяльність Юзефа Юристи    666

№ 332. Протокол про діяльність Тадеуша Скібінського    668

№ 333. Протокол про діяльність Вікторії Жулчинської    675

№ 334. Протокол про діяльність Франека Ізерського    676

№ 335. Протокол про діяльність групи польських підпільників    678

№ 336. Протокол діяльності Яна Сорочинського    679

№ 337. Протокол діяльності Йосифа Пйотрковського    680

№ 338. Протокол про діяльність Андрея Завадзкого    681

№ 339. Протокол зізнань Збігнєва Балуша    682

№ 340. Протокол зізнань Яна Завадзкого    683

№ 341. Протокол зізнань Броніслави Завадзкої    684

№ 342. Протокол зізнань Мальвіни Яворської    685

№ 343. Протокол зізнань Анольонії Стальнік    686

 

РОЗДІЛ 5. Узагальнена інформація про польсько-українську війну в 1944 році

№ 344. Інформація про антиукраїнську діяльність польського населення Західної України    688

№ 345. Інформація про антиукраїнську діяльність польського підпілля    695

№ 346. Витяг зі звіту «Збройна боротьба українського народу проти окупантів» про польсько-українське протистояння протягом січня — серпня 1944 року    737

№ 347. Витяг зі звіту «Вістки з травня — червня 1944 року» про польсько-українське протистояння в Галичині    758

 

1945 рік

№ 348. Витяг із «Суспільно-політичного звіту» про настрої серед поляків у Тернопільській області    765

№ 349. Витяг із «Суспільно-політичного огляду терену від 1.11.1944 до 15.02.1945» про радянські репресії проти поляків і зміни настроїв серед польського населення    766

№ 350. Витяг зі звіту з Тернопільської області    767

 

Польсько-українські переговори та спроби припинення війни у 1943—1944 роках

№ 351. Меморандум Референтури зовнішніх зв’язків ОУН до польської делегації    769

№ 352. Лист Референтури зовнішніх зв’язків Проводу ОУН до делегата уряду Речі Посполитої    770

№ 353. Протоколи українсько-польської конференції у лютому 1944 року    771

№ 354. Протокол українсько-польських переговорів у березні 1944 року   775

№ 355. Звіт про розмову з польським представником у травні 1944 року    778

№ 356. Звіт про переговори з польськими представниками у травні 1944 року    780

№ 357. Звіт про переговори з польськими представниками у червні 1944 року    782

№ 358. Стенограма розмови з представником польського підпілля у червні 1944 року    785

 

 

Зміст 2 тому

В. В’ЯТРОВИЧ. ВІЙНА ПІСЛЯ ВІЙНИ. 1945—1947    803

ДОКУМЕНТИ    843

 

Галичина 1945—1947

№ 359. Витяг із «Суспільно-політичного огляду (березень — квітень 1945 року)» про події на теренах Бучаччини    849

№ 360. Витяг із «Суспільно-політичного огляду за місяць червень 1945 року» про події на теренах Стрийщини    849

№ 361. Витяг із «Інформативного звіту (за місяць грудень)» про діяльність поляків на теренах Чортківщини    850

№ 362. Звернення до поляків — мешканців України про спільну боротьбу з окупантами    851

 

Закерзоння 1945—1947

№ 363. Заклик українських повстанців до польського населення    855

№ 364. Листівка про проведення відплатних акцій УПА проти польських сіл    858

№ 365. Листівка про проведення відплатних акцій УПА проти польських сіл    858

№ 366. Листівка-попередження УПА до польської міліції    859

№ 367. Витяг із «Вістей з терену» про антиукраїнські акції поляків на Грубешівщині в березні 1945 року    859

№ 368. Повідомлення про напад польської банди на обійстя священика    864

№ 369. Інформація про антиукраїнські акції на теренах Ярославщини та Любачівщини    864

№ 370. Оголошення Української народної самооборони про акцію відплати за вбивство українського населення    868

№ 371. Оголошення Української народної самооборони про акцію відплати за вбивство українського населення    869

№ 372. Інформація про втрати українського населення Холмщини    869

№ 373. Інформація про антиукраїнські акції на Грубешівщині у травні — червні 1945 року    870

№ 374. Витяг із «Вістей з терену» про антиукраїнські акції на Лемківщині у серпні 1945 року    873

№ 375. Інформація про антиукраїнські акції в селах Ніновичі, Барич та Склад на Ярославщині    874

№ 376. Витяг із інструкції «Думки для гутірок з населенням» про поведінку українського населення, що перебуває під загрозою польських нападів    875

№ 377. Огляд суспільно-політичного становища на теренах Закерзоння в липні — серпні 1945 року    881

№ 378. Наказ командира Воєнної округи УПА 6 « Сян» Мирослава Онишкевича про початок збройних антивиселенських акцій УПА    885

№ 379. Листівка-звернення до поляків у зв’язку з початком насильницького виселення українців    887

№ 380. Додаток до інструкції щодо опору вивезення населення    888

№ 381. Звернення УПА до поляків    889

№ 382. Акт обвинувачення поляків, причетних до знищення українців    890

№ 383. Інформація про польсько-українське протистояння на Перемищині    892

№ 384. Витяг із «Вістей з терену за місяць жовтень 1945 року» про польсько-українське протистояння на теренах Лемківщини    896

№ 385. Загальний огляд українських теренів за лінією Керзона за жовтень 1945 року    898

№ 386. Витяг із «Вістей з терену за місяць листопад 1945 року» про польсько-українське протистояння на Лемківщині    902

№ 387. Загальний огляд суспільно-політичної ситуації на теренах Закерзоння у жовтні 1945 року    902

№ 388. Звіт про суспільно-політичне становище на Лемківщині у жовтні — листопаді 1945 року    907

№ 389. Витяг із «Загального огляду українських теренів за лінією Керзона за листопад 1945 року» про виселення та спротив українців    910

№ 390. Інформація про вбивства польською міліцією українців села Миців Грубешівського повіту    911

№ 391. Протокол нападу відділу АК на село Збоїська    913

№ 392. Звіт про збройні сутички відділів самооборони з польськими військовими формуваннями    915

№ 393. Витяг із «Вістей з терену» про польсько-українське протистояння на теренах Перемищини у листопаді — грудні 1945 року    917

№ 394. Витяг із «Вістей з терену» про польсько-українське протистоння на теренах Перемищини у грудні 1945 року    920

№ 395. Інформація про українські села Закерзоння та їх мешканців, що постраждали в результаті польських нападів    921

№ 396. Інформація про українські села та їх мешканців, що постраждали в результаті польських нападів на теренах Ярославщини та Любачівщини протягом 1945 року    951

№ 397. Інформація про українські села та їх мешканців, що постраждали в результаті польських нападів на теренах Ярославщини та Любачівщини    961

№ 398. Інформація про українські села та їх мешканців, що постраждали в результаті польських нападів на теренах Ярославщини та Любачівщини    962

№ 399. Загальний огляд українських теренів за лінією Керзона за грудень 1945 року    964

№ 400. Витяг із «Інформативного звіту за час від 1.XII.[19]45 до 1.1.[19]46 року» про ситуацію на теренах Лемківщини    967

№ 401. Звіт про каральну акцію відділу Війська польського на село Мхава    970

№ 402. Витяг із «Вістей з терену» про польсько-українське протистояння на теренах Перемищини у січні 1946 року    972

№ 403. Доповнення до звіту про суспільно-політичне становище на теренах Перемищини у січні 1946 року    977

№ 404. Інформація про напад відділу Війська польського на село Волю Нижню    979

№ 405. Витяг із «Інформаційного звіту за час від 20.XII.1945 до 20.І.1946 року» про суспільно-політичну ситуацію на теренах Перемищини    981

№ 406. Звіт про напад відділу Війська польського на село Поляни Суровичні    983

№ 407. Повідомлення про антиукраїнські акції відділів Війська польського    985

№ 408. Повідомлення про напад на село Завадка Морохівська 25 січня 1946 року    987

№ 409. Звіт про акцію на село Завадка Морохівська Сяноцького повіту    988

№ 410. Повідомлення про віднайдення жертв польського нападу в селі Липа    991

№ 411. Витяг із «Вістей з терену за місяць грудень 1945 року» про польсько-українське протистояння на теренах Лемківщини    992

№ 412. Протокол антиукраїнської акції в селі Довжнові    993

№ 413. Звіт про антиукраїнські акції польського війська 14–16 лютого 1946 року    995

№ 414. Витяг із «Вістей з терену за місяць січень 1946 року» про суспільно-політичну ситуацію на теренах Лемківщини    998

№ 415. Узагальнений звіт про суспільно-політичне становище на теренах Закерзоння в січні — лютому 1946 року    1001

№ 416. Повідомлення УПА про покарання за антиукраїнську діяльність    1003

№ 417. Протокол антиукраїнської акції в селі Василеві Великому    1004

№ 418. Витяг із «Вістей з терену за час від 1.2. — 1.3.1946 року» про польсько-українське протистояння на Лемківщині    1005

№ 419. Інструкція щодо проведення реквізиції продуктів і майна у польського населення    1007

№ 420. Інструкція щодо виготовлення Українським Червоним Хрестом спеціальних повідомлень для родин поляків, які загинули у боротьбі з українським підпіллям    1009

№ 421. Витяг із «Вістей з терену за час від 1.3. — 1.4.1946 року» про польсько-українське протистояння на Лемківщині    1010

№ 422. Інструкція українського підпілля про допомогу польському населенню    1011

№ 423. Звіт про події на Лемківщині за березень — квітень 1946 року    1012

№ 424. Опис боїв УПА на теренах Лемківщини у березні 1946 року    1015

№ 425. Протокол антиукраїнської акції в селі Переводові    1022

№ 426. Додаток до звіту про вбивства українців у селі Завадка Морохівська    1024

№ 427. Опис польської акції проти українців в селі Дібча    1029

№ 428. Протокол антиукраїнської акції в селі Жнятині    1031

№ 429. Загальний огляд ситуації на теренах Закерзоння у травні 1946 року    1033

№ 430. Протокол другої антиукраїнської акції в селі Переводові    1037

№ 431. Протокол польської терористичної акції в селі Хлопятині    1039

№ 432. Загальний огляд ситуації на теренах Закерзоння у червні 1946 року    1040

№ 433. Протокол знущання вояків Війська польського над українськими жінками села Явірника    1042

№ 434. Загальний огляд суспільно-політичного становища на теренах Закерзоння у червні 1946 року    1043

№ 435. Інформація про напад польського війська на село Терку    1046

№ 436. Інформація про знущання польських вояків над українськими священиками    1050

№ 437. Витяг із «Вістей з терену за час від 31.8 — 30.9.1946 pоку» про польсько-українське протистояння на Перемищині у вересні 1946 року    1054

№ 438. Протокол антиукраїнської акції відділу Корпусу бєзпєчєнства вевнешнєго в селі Угринові    1055

№ 439. Інформація про антиукраїнську акцію відділів Корпусу прикордонної охорони Польщі та Міліції обивательської в селі Будинині    1058

№ 440. Листівка УПА «До польського населення Варяжа»    1059

№ 441. Інформація про українські села, що постраждали від польських нападів    1061

№ 442. Протокол про антиукраїнські акції Війська польського в селах Вербіж і Лешків    1062

№ 443. Загальний огляд українських земель за лінією Керзона за січень 1947 року    1064

№ 444. Витяг із «Вістей з терену за місяць березень 1947 року» про напад відділу УПА на спецгрупу Війська польського    1068

№ 445. Витяг із «Інформативного звіту за місяць березень 1947 року» про ситуацію на теренах Лемківщини    1069

№ 446. Звіт про дії відділів Війська польського на Лемківщині у квітні 1947 року    1070

№ 447. Звіт про виселення українців та діяльність Війська польського на теренах Лемківщини у травні 1947 року    1090

№ 448. Звіт про події на Закерзонні у 1946—1947 роках. .    1094

№ 449. Загальний огляд українських земель за лінією Керзона за місяці квітень — червень 1947 року    1100

 

Спроби налагодження співпраці у 1945—1946 роках

Розділ 1. Формування позиції українського підпілля щодо поляків

№ 450. Інструкція для ведення переговорів із поляками    1109

№ 451. Міркування з приводу врегулювання польсько-українських стосунків    1110

№ 452. Вихідні положення для польсько-українських переговорів    1112

№ 453. Зауваження щодо питання кордонів в українсько-польських переговорах    1115

№ 454. Вказівки щодо розмов, спрямованих на порозуміння з поляками    1117

№ 455. Інструкція для пропагандистів українського підпілля про ставлення до польського населення    1120

№ 456. Витяг із листа Володимира Горбового про польсько-українські переговори    1125

№ 457. Зауваження щодо можливих переговорів із поляками    1127

№ 458. Інструкція із застереженнями щодо можливих зловживань у співпраці з поляками    1132

№ 459. Міркування представника українського підпілля про українсько-польський кордон    1133

№ 460. Інструкція щодо проведення рейдів та політичної пропаганди серед польського населення    1134

№ 461. Додаток до інструкції про проведення рейдів на польській території    1148

№ 462. Звернення УПА до поляків із повідомленням про проведення акцій на теренах Польщі    1152

 

Розділ 2. Зустрічі, переговори, спільні акції

№ 463. Лист українських повстанців до старости в м. Ліську    1153

№ 464. Лист заступника коменданта АК до делегата УПА про налагодження двосторонніх відносин    1153

№ 465. Протокол про переговори з поляками на теренах Станіславівщини    1155

№ 466. Протокол зустрічі представників ОУН та АК на теренах Перемищини    1157

№ 467. Звіт про зустріч районного пропагандиста ОУН «Сокола» та представників повітової влади в Ліську    1163

№ 468. Звіт про зустріч українських підпільників із повітовим головою ППР у Ліську    1174

№ 469. Протокол переговорів між представниками українського та польського підпільних рухів    1178

№ 470. Звіт про зустріч із представниками АК на теренах Холмщини    1191

№ 471. Звіт про пропагандистську роботу серед поляків в селі Селиська    1200

№ 472. Протокол зустрічі з представниками АК на теренах Холмщини    1209

№ 473. Звіт про зустріч української інтелігенції з представниками волосної влади у Волковиї    1217

№ 474. Лист українських повстанців до представників польської влади і війська    1219

№ 475. Протокол зустрічі представників УПА та ВіН    1222

№ 476. Звіт про акцію на місто Грубешів    1229

№ 477. Звіт про поїздку польськими теренами    1235

№ 478. Інформація про контакти між українським і польським підпіллям та про зустріч з англійським кореспондентом    1240

Список скорочень    1257

Іменний та географічний покажчик    1259

 

 

Презентація книжки відбулася 17 вересня 2011 року в рамках 18-го Форуму видавців у Львові (14—18 вересня 2011 року).

 

Першій том:
1-й том

Другий том:
2-й том