Конкурс наукових робіт присвячений 95-й річниці від дня народження Ярослава Стецька

Конкурс наукових робіт присвячений 95-й річниці від дня народження Ярослава Стецька

Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Стецька
Центр досліджень визвольного руху

Положення про конкурс наукових робіт присвячений 95-й річниці від дня народження Ярослава Стецька
“Організація Українських Націоналістів: провідники, ідеї, боротьба”

1. Загальні засади

1.1 Всеукраїнський конкурс наукових робіт на тему “Організація Українських Націоналістів: провідники, ідеї, боротьба” (далі – Конкурс) проводиться з метою залучення студентів, аспірантів та молодих учених до вивчення історії організованого визвольного руху України та інтелектуальної спадщини чільників Організації Українських Націоналістів.

1.2 Конкурс проводиться за такими напрямками:

Життєвий шлях та ідейно-теоретична спадщина Ярослава Стецька;
Геополітичні ідеї Ярослава Стецька в контексті розвитку міжнародної стратегії ОУН;
Молодіжна тематика у творах Ярослава Стецька (націоналістичний підхід до виховання юнацтва: історія та ідеї);
Чільні постаті Організації Українських Націоналістів: біографія, характер, історична місія;
Ідеологія ОУН та актуальні проблеми розвитку сучасної української нації та політики;
Визначальні етапи, роль та історіософський зміст боротьби ОУН за визволення України.

2. Учасники конкурсу

2.1 У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України, аспіранти та здобувачі наукових ступенів, а також молоді науковці віком до 35 років.

2.2 До розгляду Оргкомітетом приймаються виключно індивідуальні, раніше не опубліковані роботи, які відповідають темі конкурсу, є пошуковими за своїм характером, відзначаються актуальністю, конкретністю, глибиною розкриття теми, логічністю і послідовністю думок та суджень, відповідають вимогам до оформлення наукових робіт.

2.3 На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання та були премійовані.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1 Конкурс проводиться з 15 жовтня по 30 грудня 2007 року в чотири етапи:
1 етап — представлення конкурсних робіт до оргкомітету до 30 грудня 2007 року;
2 етап — рецензування робіт, підведення підсумків конкурсу до 15 cічня 2008;
3 етап — проведення наукової конференції присвяченої річниці від дня народження Ярослава Стецька за участю переможців конкурсу та урочисте нагородження авторів кращих робіт 19 січня 2008 року.
4 етап — видання збірника наукових статей – І квартал 2008 року.

4. Порядок представлення робіт для розгляду конкурсною комісією

4.1 Наукові роботи надсилаються для розгляду конкурсною комісією до 30 грудня 2007 р.
за адресою 01034 м. Київ, вул. Ярославів Вал, 9 кімн. 7 Лесі Брацюнь з позначкою „КОНКУРС” та електронною поштою на адресу: stetsko.konkurs [at] gmail.com

В закритому пакеті надсилаються наступні документи:

 • екземпляр наукової роботи;
 • анотація (додаток 1);
 • відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи, науковий рівень та
 • практичне значення роботи (у довільній формі);
 • анкета учасника Конкурсу та відомості про наукового керівника (додаток 2).
 • диск CD-R в пластиковому боксі з електронною копією наукової роботи.

4.2 Ознайомитись з електронним варіантом Положення та отримати бланки анкети Учасника можна за адресою в інтернеті: http//www.rius.kiev.ua

4.3 Кінцевий термін для подання робіт на конкурс: до 30 грудня 2007 року.

4.4 Автори робіт надають оргкомітету право на опублікування робіт.

4.5 Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

5. Вимоги до оформлення конкурсних робіт

5.1 Роботи оформлюються за такими вимогами:

 • Шрифт: Times New Roman
 • Кегль: 14
 • Інтервал: 1,5
 • Поля сторінки: зліва – 3 см, праворуч – 1.5 см, зверху та знизу сторінки – 2 см.
 • Обсяг конкурсної роботи: до 35 сторінок.

5.2 Робота обов’язково повинна мати назву і список використаної літератури.

5.3 Список використаних джерел та літератури оформлюється згідно з вимогами Гарвардської системи (список літератури формується в алфавітному порядку і розміщується вкінці тексту роботи. Посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках: перша цифра позначає номер позиції зі списку літератури, друга цифра – сторінку посилання, цифри між собою відокремлюється крапкою з комою).

5.4 Ілюстрації та додатки, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на окремих аркушах стандарту А4 і розміщені вкінці роботи.

6. Керівництво Конкурсом

6.1 Загальне керівництво Конкурсом здійснює оргкомітет Конкурсу (надалі оргкомітет).

6.2 Для організації та проведення Конкурсу створюється конкурсна комісія.

6.3. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів з певної проблематики.

6.4 На підставі рецензій конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу.

7. Відзначення переможців Конкурсу

7.1 Переможці конкурсу будуть нагороджені грамотами, призами, грошовими преміями благодійних фондів, спонсорів тощо.

Грошові премії:

 • 1 місце – 1 500 гривень,
 • 2 місце – 750 гривень, (дві премії),
 • 3 місце – 500 гривень (три премії).
 • Заохочувальні премії – 250 гривень (п’ять премій).

Бажаємо успіхів!

Додатки: Анотація та анкета