Про Центр

Центр досліджень визвольного руху — незалежна наукова громадська організація, що вивчає різноманітні аспекти українського визвольного руху в ХХ столітті, політику національної пам’яті та процеси подолання наслідків тоталітарного минулого в країнах колишнього СРСР, Центральної та Східної Європи.

ЦДВР об’єднує багатьох істориків з різних регіонів України та з-за кордону, які досліджують проблематику українського визвольного руху в контексті історичних процесів у Центрально-Східній Європі.

Напрямки діяльності ЦДВР:

Архівний. ЦДВР володіє унікальним архівом документів що висвітлюють діяльність ОУН та УПА, а також фоно- та відеосвідчення. Окремим структурним підрозділом Архіву ЦДВР виступає фотоархів. Цікавими фондами є збірки документів архіву голів Проводу ОУН Миколи Лебедя та Ярослава Стецька, а також Головного командира УПА Василя Кука.

Бібліотечний. ЦДВР володіє спеціалізованою бібліотекою з історії України кін. ХІХ–ХХ ст. Найбільшою збіркою літератури в бібліотеці є видання з тематики ОУН та УПА. Бібліотека постійно укомплектовується сучасними українськими та закордонними виданнями.

Консультаційний. Консультаційна діяльність, надання установам, організаціям та зацікавленим особам інформації, експертних оцінок що стосуються проблематики визвольного руху. Надання історичних професійних довідок щодо учасників, подій та явищ з тематики українського визвольного руху.

Популяризаційний. Розроблення та впровадження програм популяризації історії визвольної боротьби в Україні в ХХ ст.

Видавничий. Видання документальної бази та наукових досліджень з тематики українського визвольного руху. Центр випускає власне періодичне видання — науковий збірник «Український визвольний рух».