Український визвольний рух. Збірник 16: До 120-ліття з дня народження Євгена Коновальця

Збірник 16 присвячений життю і діяльності полковника Січових Стрільців, голови Проводу Українських Націоналістів Євгена Коновальця в широкому контексті українського визвольного руху першої половини XX ст. Публікується за матеріалами всеукраїнської наукової конференції «Постать на тлі епохи: до 120-ліття з дня народження Євгена Коновальця», проведеної Центром досліджень визвольного руху, Львівським національним університетом ім. Івана Франка та Інститутом українознавства ім. I. Крип’якевича НАН України 15 червня 2011 р. у Львові за підтримки Ювілейного комітету з відзначення Року Євгена Коновальця.

На обкладинці: гравюра Ніла Хасевича

ЗМІСТ

ВСТУПНЕ СЛ0В0

Ярослав Дашкевич

Полковник: Переднє слово

Володимир В’ятрович

Прецедент Коновальця

ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

Олександр Іщук, Наталія Ніколаева

Постать Євгена Коновальця в матеріалах справи № 376 з колекції друкованих видань ГДАСБ України

Віталій Манзуренко

Невідомі листи Євгена Коновальця в архіві Університету Міннесоти

ВИЗВОЛЬНІЗМАГАННЯ 1917-1921 рр.

Олеся Ісаюк

Євген Коновалець — студент Львівського університету

Іван Хома

Місце та роль Є. Коновальця в державотворчих процесах доби Центральної ради та Гетьманату (листопад 1917 — листопад 1918 рр.)

Олександр Дем’янюк

Військово-політична діяльність Євгена Коновальця в добу Гетьманату Павла Скоропадського

Ганна Капустян

Селянський повстанський рух Півдня України в контексті Української революції 1917—1921 рр

Олександр Музичко

«Твердий фермент української державності»: участь галичан в одеських подіях Української революції 1917 — початку 1920-х рр

ДІЯЛЬНІСТЬ УВО ТА ОУН У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Сергій Конюхов

Особливості формування соціально-економічної програми Організації Українських Націоналістів у 1920-х—1930-х рр.

Дмитро Ткач

Соціальна проблематика на Першому Конгресі українських націоналістів

Олександр Пагіря 

Євген Коновалець і розбудова організаційної мережі ОУН на Підкарпатській Русі у 1930-х рр.

Тарас Федорів

Євген Коновалець і Степан Бандера: взаємини провідних діячів ОУН

Сергій Кот

Великобританія у дипломатичних планах полковника Євгена Коновальця

Марта Гавришко

Німеччина і «українська проблема» у поглядах Євгена Коновальця (1930-і рр.)

Ігор Гаврилів

Діяльність ворожих агентур  супроти ОУН напередодні Другої світової війни

Наталія Рева

Вбивство  Євгена Коновальця в системі заходів радянських спецслужб проти українського визвольного  руху

ОУН ТА ІНШІ УКРАІНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІІ (1920-1930-1 рр.)

Оксана Гриненко

Ставлення Євгена Коновальця і Організації Українських Націоналістів до журналу «Тризуб» (1925—1930-і рр.)

Леся Онишко

Реакція Західної України на Голодомор

Ірина Скакальська

Політична діяльність національної еліти як вияв боротьби українського інтелігента за право  свого народу у Волинському воєводстві (1921 —1939 рр.)